Manewry tatrzańskie, 4-6.03.2016

Tatrzańskie manewry GRJ. 04-06 marca 2016.

Głównym celem tego spotkania było doskonalenie procedur medycznych w oparciu o scenariusz przewidujący możliwość pogorszenia się stanu poszkodowanego podczas realizowanego transportu. Rytm działań w jaskini był zatem podporządkowany potrzebom zgłaszanym przez sekcję medyczną, i to oni de facto, decydowali o tym, kiedy można rozpocząć kolejny etap transportu.

Archiwum_GRJ

W trakcie działań ratowniczych pojawiły się również dwa wzbogacające scenariusz zdarzenia, które wymagały interwencji i podzielenia sił sekcji medycznej. Nasi medycy mieli zatem rzeczywiście ręce pełne roboty.
Transport noszowy poszkodowanego (pardon!- poszkodowanej) odbywał się w jaskini Czarnej na odcinku pomiędzy partiami Colorado a otworem I. Tym razem droga wiodła również przez korytarz Hula-hula (zwany Tatrzańską Ścianą Płaczu). Na trasie wiodącej do wyjścia zastosowaliśmy również w kilku miejscach niestandardowe rozwiązania, jak choćby przejęcie noszy z trawersu nad Szmaragdem bezpośrednio na balans nad Studnią Smoluchowskiego. Po przygotowaniu przez trzy grupy ratowników układów linowych, transport odbywał się płynnie. Cała akcja jaskiniowa (od wyjścia z bazy 1 ekipy, do czasu powrotu ostatniego uczestnika) zajęła nam 22 godziny.

W manewry zaangażowanych było łącznie 29 osób.

Wielkim novum był fakt, że poza ekipą ratowników, po raz pierwszy w działania GRJ włączyła się licznie reprezentowana Grupa Wsparcia GRJ. To dzięki jej członkom poprawiła się logistyka działań a organizacja bazy (magazyn, biuro, „catering”) wzbogacona została o nową jakość.
Bardzo dziękujemy wszystkim biorącym udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu manewrów za poświęcony czas i zaangażowanie! Razem zrobiliśmy kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa naszych działań.

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *