Lata 2022-2023

Spis:

  1. Rok 2022 – 10 stycznia Jaskinia Czarna, Tatry
  2. Rok 2022 – 26 lutego Jaskinia Śpiących Rycerzy, Tatry
  3. Rok 2022 – 23 kwietnia Jaskinia Wielka Litworowa, Tatry
  4. Rok 2022 – 26 czerwca Jaskinia Pod Wantą, Tatry
  5. Rok 2022 – 18 lipca Jaskinia Malinowska, Beskidy
  6. Rok 2022 – 20 lipca Jaskinia Berkowa (Kalesonowa), Jura Krakowsko-Częstochowska
  7. Rok 2022 – 18 sierpnia Jaskinia Berkowa (Kalesonowa), Jura Krakowsko-Częstochowska
  8. Rok 2023 – 13 marca Jaskinia Czarna, Tatry
  9. Rok 2023 – 1/2 maja Jaskinia Studnia Szpatowców, Jura Krakowsko-Częstochowska
  10. Rok 2023 – 26 maja Jaskinia Trzy Kopce, Beskidy

 

OPIS:

1. Rok 2022 – 10 stycznia Jaskinia Czarna, Tatry

Źródło: Archiwum TOPR

Po godz. 17.40 telefon do TOPR od jednego z uczestników szkolenia jaskiniowego prowadzonego w Jaskini Czarnej z informacją , że kontuzji palca wskazującego i mocnego krwawienia doznał jeden z uczestników szkolenia. Jest wyprowadzany do płn. otworu wyjściowego i opuszczany na Polanę Upłaz. Do Dol. Kościeliskiej z Centrali wyjechało 5-ciu ratowników, którzy po godz. 19.20 spotkali w rejonie Adamicy schodzących grotołazów. Poszkodowanego grotołaza sprowadzono na Zahradziską skąd samochodem przewieziono go do szpitala.

 

2. Rok 2022 – 26 lutego Jaskinia Śpiących Rycerzy, Tatry

Źródło: Archiwum TOPR

Przed godz. 15-tą do TOPR zadzwonili grotołazi, którzy wyszli z Jaskini Śpiących Rycerzy, informując, że jest wśród nich kolega, który w czasie eksploracji jaskini spadł z urwanym blokiem skalnym około 4 m doznając stłuczenia? urazu miednicy. Został wyprowadzony na powierzchnię, przy pomocy kolegów doszedł do wylotu Głazistego Żlebu, ale ma problemy z dalszym poruszaniem się. Wystartował śmigłowiec. Z jego pokładu ratownicy desantowali się w pobliżu grotołaza. Po udzieleniu I pomocy i włożeniu do materaca próżniowego i noszy, został on wraz z towarzyszącym mu ratownikiem windą wciągnięty ma pokład będącego w zawisie śmigłowca przetransportowany do szpitala.

 

3. Rok 2022 – 23 kwietnia Jaskinia Wielka Litworowa, Tatry

Źródło: Archiwum TOPR

Po godz.17-tej powiadomiono Centralę TOPR, że podczas podejścia pod otwór Jaskini Wielkiej Litworowej, niewielka lawina ( zsuw) zabrała dwóch podchodzących taterników jaskiniowych, którzy zsunęli się około 100 m na dno Dolinki. Jeden z nich podczas zsuwania doznał urazu klatki piersiowej i ręki, drugiemu nic się nie stało. Wystartował śmigłowiec. Z jego pokładu poniżej taterników desantowali się ratownicy. Po dotarciu na miejsce udzielono I pomocy poszkodowanemu. Następnie w noszach zniesiono go w dogodne do przyziemienia miejsce. Tam też doszli pozostali dwaj taternicy. Po przyziemieniu na pokład śmigłowca włożono rannego, zabrano jego kolegów i śmigłowiec odleciał na przyszpitalne lądowisko.

 

4. Rok 2022 – 26 czerwca Jaskinia Pod Wantą, Tatry

Źródło: Archiwum TOPR

Przed godz. 13-tą powiadomiono Centralę TOPR, że w Jaskini pod Wantą doszło do wypadku. Jeden z taterników jaskiniowych w wyniku poślizgnięcia i upadku doznał bolesnego urazu barku. Nie będzie w stanie samodzielnie wyjść na powierzchnię. Potrzebna pomoc. Zgłaszający wypadek taternik pozostaje przy otworze do kontaktu z ratownikami. Po przygotowaniu stosownego sprzętu potrzebnego do działań w jaskini i zebraniu ekipy, po godz.14-tej w kilku lotach śmigłowiec przewiózł ratowników pod otwór jaskini. O godz. 14.37 pierwsza grupa ratowników weszła do jaskini. O godz. 15.19 dotarto do kontuzjowanego taternika. Lekarz –ratownik TOPR nastawił mu „wybity” bark, tak, że poszkodowany mógł częściowo samodzielnie poruszać się po jaskini. W studniach taternik był wyciągany w noszach. O godz. 16.42 ratowany został wydobyty na powierzchnię, skąd śmigłowcem przetransportowano go do szpitala. W wyprawie ratunkowej brało udział 15 ratowników + cała załoga śmigłowca.

 

Źródło: PAP

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowali do zakopiańskiego szpitala rannego grotołaza, który doznał w niedzielę urazu barku w Jaskini Pod Wantą w Tatrach Zachodnich. Informację przekazał ratownik dyżurny TOPR.

Jak relacjonował ratownik, poszkodowany został wyciągnięty z jaskini przy pomocy technik linowych. Dodał, że nie było konieczności transportu poszkodowanego w noszach.

Ratownicy już na miejscu w jaskini udzielili rannemu pierwszej pomocy. Transport poszkodowanego grotołaza w jaskini odbywał się na odcinku około 100 metrów. W akcję było zaangażowanych 17 ratowników TOPR. Akcja trwała ponad 5 godzin. W transporcie rannego do szpitala wykorzystano śmigłowiec ratowniczy. 

Jaskinia Pod Wantą zwana też Litworowym Dzwonem znajduje się w Dolinie Litworowej w Tatrach Zachodnich.

 

5. Rok 2022 – 18 lipca Jaskinia Malinowska, Beskidy

Źródło: GOPR Beskidy

Dziś o godz. 11:40 do Centralnej Stacji Ratunkowej w Szczyrku dotarło zgłoszenie o wypadku 63-latka w Jaskini Malinowskiej, który w wyniku poślizgnięcia na sztucznym ułatwieniu (drabince) upadł, doznając urazu głowy z silnym krwawieniem oraz złamań obu kończyn górnych.

Na miejsce wyjechała w pierwszej kolejności szpica (2 ratowników, w tym ratownik medyczny), a następnie zespół ratowników karetką górską wyposażonych w sprzęt ewakuacyjny. O godz. 12:05 szpica dotarła pod otwór jaskini i na miejsce wypadku, przystępując do zabezpieczenia medycznego poszkodowanego. Drugi zespół rozpoczął przygotowanie transportu linowego.

Mężczyzna w noszach jaskiniowych został przetransportowany na powierzchnię, a następnie ewakuowany karetką górską na Przełęcz Salmopolską, gdzie nastąpiło przekazanie Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Wyprawa zakończyła się o godz. 16:40 powrotem zespołów do CSR.

 

6. Rok 2022 – 20 lipca Jaskinia Berkowa (Kalesonowa), Jura Krakowsko-Częstochowska

Źródło: Kronika GOPR

Osoba ratowana utknęła w otworze zachodnim. Stan, dobry, brak urazów. Po odkuciu fragmentu skały udaje się wyciągnąć osobę ratowaną na powierzchnię.

 

7. Rok 2022 – 18 sierpnia Jaskinia Berkowa (Kalesonowa), Jura Krakowsko-Częstochowska

Źródło: Kronika GOPR

Osoba ratowana utknęła w otworze zachodnim. Wydostała się o własnych siłach tuż przed przybyciem na miejsce zespołu ratowników.

 

8. Rok 2023 – 13 marca Jaskinia Czarna, Tatry

Źródło: Archiwum TOPR

W poniedziałek o godz. 6 rano do TOPR dotarło zgłoszenie, że pięcioro grotołazów z SGW nie wyszło z jaskini Czarnej w zadeklarowanym wcześniej czasie.

Do jaskini wysłano 10 ratowników TOPR w dwóch grupach po 5 os. celem odnalezienia grotołazów.

Ok godz.10 jedna z ekip ratowników odnalazła poszukiwanych pod studnią wlotową od strony Hali Pisanej. Grotołazi nie byli w stanie pokonać ostatnich trudności jaskini z powodu dużego oblodzenia tego fragmentu jaskini.

Po założeniu lin poręczowych, grotołazi w towarzystwie ratowników wyszli z jaskini o własnych siłach. Wyprawę zakończono o godzinie 13:30.

 

9. Rok 2023 – 1/2 maja Jaskinia Studnia Szpatowców, Jura Krakowsko-Częstochowska

Źródło: Facebook Grupa Jurajska GOPR

Pomimo zmiennej aury, Jurę odwiedziło wielu turystów i wspinaczy. Zdarzyło się też kilka wypadków. Do najpoważniejszego doszło w nocy z 1 na 2 maja. Turysta zadzwonił z prośbą o pomoc (na szczęście miał zasięg) – Wszedł do jaskini Studnia Szpatowców i nie mógł się wydostać. Mężczyzna wszedł do jaskini bez potrzebnego sprzętu i znajomości topografii. Jak czytamy na stronie GOPR-u: „Wewnątrz poślizgnął się na stromej pochylni i spadł z dwumetrowego progu na skalny mostek zawieszony pomiędzy dwoma studniami głębokości blisko 20 metrów.” Na szczęście turysta nie wpadł do żadnej ze studni. Ratownicy zabezpieczyli go przed upadkiem i przy pomocy technik linowych ewakuowali na powierzchnię. Akcja ratunkowa zakończyła się ok. 1 w nocy. 

 

10. Rok 2023 – 26 maja Jaskinia Trzy Kopce, Beskidy

Źródło: Facebook, Grupa Beskidzka GOPR

O godz. 11:30 do CSR Szczyrk dotarła informacja o dwóch grotołazach, którzy zaplanowali wejście do Jaskini Trzy Kopce (Beskid Śląski) i o umówionej godzinie nie wyszli na powierzchnię, nie skontaktowali się z rodziną, a ich telefon nie odpowiadał.
Ratownicy z Centrali oraz dyżurni z SR Klimczok udali się pod otwór jaskini. W gotowości do działań pozostawali ratownicy poinformowani o działaniach smsem systemowym.
Pierwszy zespół wszedł do jaskini w celu rozpoznania sytuacji. Podczas sprawdzania jednego z ciągów, usłyszeli odpowiedź na nawoływanie i po chwili spotkali się z grotołazami, którzy zabłądzili pod ziemią. Mężczyźni nie wymagali pomocy medycznej i zostali wyprowadzeni przez ratowników na powierzchnię.
O problemach grotołazów mogliśmy dowiedzieć się tylko dlatego, że poinformowali najbliższych o tzw. godzinie alarmowej. Gdy minęła, rodzina wiedziała, co zrobić – wezwała pomoc.