Współpraca

Od początku naszego istnienie staramy się rozwijać współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami związanymi z ratownictwem jaskiniowym i powierzchniowym, klubami i stowarzyszeniami, które pomagają nam poszerzać kompetencje i realizować nasze cele statutowe.

Od dnia 28.01.2021 jesteśmy członkiem ECRA European Cave Rescue Association: https://caverescue.eu/