Kontakt


Koordynatorzy:

  • Michał Macioszczyk (Główny) (0048) 514 257 317
  • Marcin Bugała
  • Przemysław Sękowski

 

Zarząd:

Prezes: Ewelina Raczyńska (0048) 602 614 691
Z-ca Prezesa: Jarosław Kur
Sekretarz: Marcin Bugała
Członek: Przemysław Sękowski
Członek: Michał Macioszczyk

 

NAPISZ DO NAS: