Lata 2003-2010

1. Rok 2004 – 14 listopad Jaskinia Czarna – przekroczenie czasu alarmowego , znalezienie w Studni Imieninowej

2. Rok 2005 – 30 kwietnia Mroźna – NZK -zgon

3. Rok 2009 – 15 luty Czarna – poszukiwania, odnalezienie w Salce  Krzyżowej

4. Rok 2009 Nad Kotlinami – zranienie przez kamień

5. Rok 2009 – 29 września Mroźna- złamanie nogi –transport