Nabór

Od 01.2022 roku nabór do Grupy Ratownictwa Jaskiniowego jest prowadzony w sposób ciągły.

Wymagania formalne stawiane osobom ubiegającym się o przyjęcie do GRJ na Staż Kandydacki:

  • Karta Taternika Jaskiniowego min. 3 lata;
  • należy być osobą pełnoletnią, mającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  • pisemna rekomendacja dwóch członków (GRJ) wprowadzających;
  • uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu w ramach kursów organizowanych przez KTJ (z wyłączeniem kursu na Kartę TJ) z autoratownictwa oraz poręczowania w ostatnich 3 latach;
  • wykaz przejść jaskiniowych oraz wspinaczkowych z ostatnich 3 lat, w tym co najmniej cztery sportowe lub eksploracyjne akcje jaskiniowe na głębokość min. -400 m;
  • co najmniej jedna zagraniczna wyprawa eksploracyjna z ostatnich 3 lat;
  • co najmniej dwa biwaki jaskiniowe z ostatnich 3 lat;
  • dodatkowe uprawnienia będą atutem;
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ubezpieczenie NNW do wglądu.

Jeśli nie spełniasz powyższych wymagań możesz dołączyć do Sekcji Wsparcia i pomagać w działaniach Grupy w zakresie pozalinowym (tj. finanse, marketing, działania w ramach grup funkcyjnych tj. techniczna, nurkowa, łączności itp.).

Każde zgłoszenie zostanie poddane weryfikacji Koordynatorów GRJ oraz Zarządu GRJ.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na email: grj.polska(malpa)gmail.com.
W odpowiedzi na maila otrzymasz szczegółowe informacje.