O nas

KIM JESTEŚMY

Historia GRJ zaczęła się w czasie spotkania przedstawicieli klubów jaskiniowych w Podlesicach w dniu 25.10.2014r.  Bezpośrednim impulsem zebrania była seria wypadków jaskiniowych, które wydarzyły się poza granicami Polski. Formalnie grupa została powołana przez Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu w dniu 7 lipca 2015 roku. W ramach tej organizacji działaliśmy przez kolejne pięć lat, gromadząc ludzi, doświadczenia i sprzęt.

3.12.2019 Polski Związek Alpinizmu zawiesił GRJ. W związku z tym, podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję o oddzieleniu się od PZA.

GRJ przy PZA pozostawał w stanie zawieszenia do dnia 25.09.2021 roku, gdzie w trakcie Zebrania Walnego KTJ PZA, decyzją delegatów został całkowicie rozwiązany.

Grupa kontynuuje swoją działalność jako niezależne Stowarzyszenie Grupa Ratownictwa Jaskiniowego od dnia 28.08.2020.

Stowarzyszenie GRUPA RATOWNICTWA JASKINIOWEGO jest organizacją skupiającą doświadczonych taterników jaskiniowych i pasjonatów ratownictwa zainteresowanych  rozwojem w dziedzinie ratownictwa jaskiniowego i docelowo niesieniem pomocy poszkodowanym w środowisku jaskiniowym. 

Wśród Członków GRJ większość stanowią  aktywni grotołazi posiadający Kartę Taternika Jaskiniowego, jednak w organizacji bardzo mile widziani są też specjaliści z innych dziedzin, których wiedza i umiejętności mają zastosowanie w działaniach ratowniczych, a także pasjonaci taternictwa jaskiniowego, którzy dopiero chcą zacząć rozwijać się w ramach naszej struktury.

 

 JAK I DLA KOGO DZIAŁAMY

Nadrzędną wartością jest dla nas ochrona życia i zdrowia taterników jaskiniowych i wszystkich innych osób, które znalazły się w niebezpieczeństwie w związku z działalnością jaskiniową. 

Rozwijanie własnych umiejętności ratowniczych, sprawności fizycznej i organizacyjnej oraz szereg działań i projektów edukacyjnych, którymi się zajmujemy, pozwalają nam na praktyczne realizowanie tej wartości.

Tworząc i rozwijając naszą organizację zadaliśmy sobie pytanie o cele, jakie nam przyświecają.
Z gąszczu odpowiedzi, które się wtedy pojawiły, sformułowaliśmy pięć najważniejszych,  które określają i ukierunkowują całą naszą działalność:

 

PO CO POWSTAŁ GRJ: NASZE CELE

1. Niesienie pomocy taternikom jaskiniowym podczas działalności jaskiniowej w Polsce i na całym świecie, zwłaszcza w rejonach, gdzie nie można liczyć na pomoc żadnych służb ratowniczych czy też lokalnych grotołazów.

2. Zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, w zakresie prowadzenia i organizacji działań ratowniczych w środowisku jaskiniowym oraz w dziedzinach powiązanych. 

3. Propagowanie inicjatyw wspierających bezpieczeństwo działania w trakcie prowadzenia działalności jaskiniowej. 

4. Stworzenie możliwości rozwoju dla osób zainteresowanych tematyką ratownictwa jaskiniowego, zarówno w wymiarze wiedzy technicznej, jak i w innych dziedzinach mających zastosowanie w działaniach ratowniczych.

5. Współpraca z KTJ i PZA i innymi organizacjami w zakresie budowania świadomości działań ratowniczych oraz współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami działającymi na terenie Polski oraz zagranicą w zakresie ratownictwa jaskiniowego i dziedzin towarzyszących.

 

DLA KOGO JESTEŚMY?

1. Dla osób, które potrzebują wsparcia w trakcie działalności jaskiniowej na terenie Polski i poza granicami naszego kraju. 

2. Dla taterników jaskiniowych, którzy chcą się rozwijać w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa jaskiniowego, które obejmuje swoim zakresem m.in. techniki linowe, zagadnienia medyczne, łączność, wsparcie psychologiczne, zarządzanie akcją itd. 

3. Dla osób, które chcą poznać GRJ i wspierać grupę zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i specjalizacją.