O nas

KIM JESTEŚMY

Historia GRJ zaczęła się w czasie spotkania przedstawicieli klubów jaskiniowych w Podlesicach w dniu 25.10.2014r.  Bezpośrednim impulsem zebrania była seria wypadków jaskiniowych, które wydarzyły się poza granicami Polski. Formalnie grupa została powołana przez Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu w dniu 7 lipca 2015 roku. W ramach tej organizacji działaliśmy przez kolejne pięć lat, gromadząc ludzi, doświadczenia i sprzęt.

3.12.2019 Polski Związek Alpinizmu zawiesił GRJ. W związku z tym, podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję o oddzieleniu się od PZA.

Od dnia 28.08.2020 jesteśmy już niezależnym Stowarzyszeniem Grupa Ratownictwa Jaskiniowego.

Stowarzyszenie GRUPA RATOWNICTWA JASKINIOWEGO jest organizacją skupiającą doświadczonych taterników jaskiniowych i pasjonatów ratownictwa zainteresowanych  rozwojem w dziedzinie ratownictwa jaskiniowego i docelowo niesieniem pomocy poszkodowanym w środowisku jaskiniowym. 

Wśród Członków GRJ większość stanowią  aktywni grotołazi posiadający Kartę Taternika Jaskiniowego, jednak w organizacji bardzo mile widziani są też specjaliści z innych dziedzin, których wiedza i umiejętności mają zastosowanie w działaniach ratowniczych, a także pasjonaci taternictwa jaskiniowego, którzy dopiero chcą zacząć rozwijać się w ramach naszej struktury.

 

 JAK I DLA KOGO DZIAŁAMY

Nadrzędną wartością jest dla nas ochrona życia i zdrowia taterników jaskiniowych i wszystkich innych osób, które znalazły się w niebezpieczeństwie w związku z działalnością jaskiniową. 

Rozwijanie własnych umiejętności ratowniczych, sprawności fizycznej i organizacyjnej oraz szereg działań i projektów edukacyjnych, którymi się zajmujemy, pozwalają nam na praktyczne realizowanie tej wartości.

Tworząc i rozwijając naszą organizację zadaliśmy sobie pytanie o cele, jakie nam przyświecają.
Z gąszczu odpowiedzi, które się wtedy pojawiły, sformułowaliśmy pięć najważniejszych,  które określają i ukierunkowują całą naszą działalność:

 

PO CO POWSTAŁ GRJ: NASZE CELE

1. Niesienie pomocy taternikom jaskiniowym podczas działalności jaskiniowej w Polsce i na całym świecie, zwłaszcza w rejonach, gdzie nie można liczyć na pomoc żadnych służb ratowniczych czy też lokalnych grotołazów.

2. Zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, w zakresie prowadzenia i organizacji działań ratowniczych w środowisku jaskiniowym oraz w dziedzinach powiązanych. 

3. Propagowanie inicjatyw wspierających bezpieczeństwo działania w trakcie prowadzenia działalności jaskiniowej. 

4. Stworzenie możliwości rozwoju dla osób zainteresowanych tematyką ratownictwa jaskiniowego, zarówno w wymiarze wiedzy technicznej, jak i w innych dziedzinach mających zastosowanie w działaniach ratowniczych.

5. Współpraca z KTJ i PZA i innymi organizacjami w zakresie budowania świadomości działań ratowniczych oraz współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami działającymi na terenie Polski oraz zagranicą w zakresie ratownictwa jaskiniowego i dziedzin towarzyszących.

 

DLA KOGO JESTEŚMY?

1. Dla osób, które potrzebują wsparcia w trakcie działalności jaskiniowej na terenie Polski i poza granicami naszego kraju. 

2. Dla taterników jaskiniowych, którzy chcą się rozwijać w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa jaskiniowego, które obejmuje swoim zakresem m.in. techniki linowe, zagadnienia medyczne, łączność, wsparcie psychologiczne, zarządzanie akcją itd. 

3. Dla osób, które chcą poznać GRJ i wspierać grupę zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i specjalizacją.