Zgłoszenia

Grupa Ratownictwa Jaskiniowego za jeden z głównych celów obrała sobie „propagowanie inicjatyw wspierających bezpieczeństwo działania w trakcie prowadzenia działalności jaskiniowej”. Realizujemy go min. poprzez monitorowanie trwających wypraw jaskiniowych, w tym celu stworzyliśmy dla Kierowników wypraw specjalny e-formularz.


Plan ratowniczy:

Link do formularza zgłoszeniowego

Plan ratowniczy to formularz zgłoszeniowy polskich wypraw zagranicznych, gdzie podajemy wszystkie ważne informacje dotyczące wyprawy jaskiniowej. Wszystkie te dane sprawiają, że bezpieczeństwo uczestników wypraw zdecydowanie wzrasta, a Koordynatorom pozwala na zapoznanie się ze szczegółami przed podjęciem ewentualnych działań ratowniczych.

PS. Listę uczestników traktujemy na razie orientacyjnie, zdając sobie sprawę, że kierownicy nie mają jeszcze wyklarowanego 100% składu.