Zgłoszenia

Grupa Ratownictwa Jaskiniowego za jeden z głównych celów obrała sobie „propagowanie inicjatyw wspierających bezpieczeństwo działania w trakcie prowadzenia działalności jaskiniowej”. Realizujemy go min. poprzez monitorowanie trwających wypraw jaskiniowych czy poprzez analizę wypadków czy zdarzeń potencjalnie wypadkowych.


Plan ratowniczy:

Link do formularza zgłoszeniowego

Plan ratowniczy to formularz zgłoszeniowy polskich wypraw zagranicznych, gdzie podajemy wszystkie ważne informacje dotyczące wyprawy jaskiniowej. Wszystkie te dane sprawiają, że bezpieczeństwo uczestników wypraw zdecydowanie wzrasta, a Koordynatorom pozwala na zapoznanie się ze szczegółami przed podjęciem ewentualnych działań ratowniczych.

PS. Listę uczestników traktujemy na razie orientacyjnie, zdając sobie sprawę, że kierownicy nie mają jeszcze wyklarowanego 100% składu.

 

Karta wypadku w jaskini:

Link do zgłoszenia zdarzenia

Formularz został przygotowany we współpracy z GOPR.

1. Organem nadzorującym obieg Kart Wypadku jest stowarzyszenie Grupa Ratownictwa Jaskiniowego.

2. Szczegóły podane w Karcie nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Celem utworzenia i analizowania wypadków (przez GRJ i GOPR) na podstawie Karty Wypadków jest prewencja wypadkowa.

Niezwykle istotne jest zbieranie informacji zarówno o wypadkach, ale również zdarzeniach potencjalnie wypadkowych. Takie przypadki, odpowiednio przeanalizowane i opisane, mogą pomóc innym grotołazom lepiej przygotować się do akcji jaskiniowej.

wypadek jaskiniowy – zdarzenie w czasie trwania akcji jaskiniowej (zarówno na powierzchni jak i pod ziemią) w konsekwencji którego doszło do uszkodzenia ciała (grotołaza lub innych osób) wymagającego pomocy towarzyszących grotołazów lub innych osób.

zdarzenie potencjalnie wypadkowe – „prawie wypadek”. Zdarzenie, które mogło doprowadzić do wypadku jaskiniowego, ale zbieg okoliczności lub wprowadzone zabezpieczenia uchroniły przed uszkodzeniem ciała.