Wsparcie

Możesz wesprzeć naszą działalność na dwa sposoby!

 

1. 1,5% Twojego podatku

Możesz wesprzeć działalność grupy przekazując 1,5% swojego podatku na cele statutowe GRJ za pośrednictwem Fundacji Kukuczki i Fundacji Speleologia Polska.

Wystarczy w formularzu PIT wpisać nr KRS 0000084062, a w rubryce „informacje uzupełniające cel szczegółowy 1,5%” wpisać – „Fundacja Speleologia Polska – Ratownictwo”

Więcej informacji dzięki uprzejmości Fundacji Speleologia Polska na stronie: https://speleonews.pl/aktualnosci/przekaz-15-podatku-za-2023-r-dla-grupy-ratownictwa-jaskiniowego/

 

2. Wpłaty na konto

STOWARZYSZENIE GRUPA RATOWNICTWA JASKINIOWEGO
Siedziba: ul. Pokrzywianka 1/8, 58-330 Jedlina Zdrój, Polska
Nr konta: Bank PeKaO SA 12 1240 1952 1111 0011 0438 8162