Warsztaty Medyczne 10/2016

Sekcja medyczna Grupy Ratownictwa Jaskiniowego zorganizowała w zeszły weekend ( 28-30 października 2016 roku) warsztaty medyczne dla ratowników jaskiniowych. Zajęcia teoretyczne odbyły się w znanej wszystkim Dziuśkowej Chacie w Wojcieszowie, manewry praktyczne zaś w pobliskiej jaskini Nowej.

Najważniejszym celem warsztatów było zdobycie praktycznych umiejętności w rozpoznawaniu nagłych stanów zagrożenia życia oraz w postępowaniu z poszkodowanym od momentu zgłoszenia wypadku do czasu przekazania go wykwalifikowanym służbom ratunkowym. Warsztaty stanowiły też swojego rodzaju forum dyskusyjne z zakresu metodologii prowadzenia jaskiniowych akcji ratunkowych oraz przeciwdziałania wypadkom jaskiniowym.

W sobotę od rana rozpoczęły się zajęcia teoretyczne prowadzone przez Marcina Feldmanna, Bartka Sierotę oraz Tomka Rybaka. Tematyka wykładów i ćwiczeń obejmowała:

 • Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia
 • Badanie ABCDE
 • Drożność dróg oddechowych, techniki zaopatrywania dróg oddechowych
 • Postępowanie z pacjentem urazowym: urazy głowy, kończyn, klatki piersiowej
 • Hipotermia
 • Omdlenia i zasłabnięcia

                                                                                

Aut. Wojciech Łużniak

Około godziny 18:00, grupa ratowników uczestniczących w szkoleniu otrzymała symulowane zgłoszenie o wypadku w końcowych partiach jaskini Nowej. Zadaniem wszystkich uczestników warsztatów było poprowadzenie całości akcji ratunkowej, co oznaczało w pierwszej fazie powołanie sztabu zarządzającego akcją. Ten natomiast podzielił grupę na mniejsze zespoły odpowiedzialne za różne zadania tj:

 • Łączność
 • Pierwszą pomoc poszkodowanemu (tzw. “szpica”)  
 • Budowę poszczególnych odcinków układów ratowniczych
 • Transport

                                                                                    

Aut. Wojciech Łużniak

Jako pierwsza ku poszkodowanemu ruszyła grupa nr 1 (szpica), która zaraz po przybyciu na miejsce wypadku udzieliła pierwszą, niezbędną pomoc medyczną oraz zbudowała punkt cieplny. Druga grupa nr 2 ruszyła tuż za szpicą, poręczując, niosąc nosze oraz oceniając po drodze stan obicia jaskini, a także ilość sprzętu potrzebnego dla następnych ratowników do budowy stanowisk ratowniczych. W przekazywaniu informacji między jaskinią a łącznikiem przebywającym na powierzchni pośredniczył tzw. Goniec. Rolą łącznika był natomiast kontakt ze sztabem. Ten, po otrzymaniu informacji o niezbędnym sprzęcie, rozdysponował go pomiędzy pozostałe zespoły ratownicze. Tuż po tym, grupa nr 3 i 4 ruszyły do jaskini, w celu budowy stanowisk. Nosze  z poszkodowanym ruszyły w kierunku otworu. Całość zajęła ratownikom 4,5 godziny.

                                                                                      

Aut. Wojciech Łużniak

Po powrocie wszystkich na bazę i odmeldowaniu się w sztabie, najbardziej doświadczeni ratownicy podzielili się swoimi uwagami. Cała akcja wg poszkodowanego i samych uczestników odbyła się bardzo sprawnie i bez większych wpadek merytorycznych.

Na tym jednak nie zakończyliśmy zajęć, po omówieniu akcji rozpoczął się, trwający do późnych godzin nocnych, panel dyskusyjny o tematyce głównie związanej z usprawnieniem naszej działalności.

W niedzielę odbyły się jeszcze kolejne wykłady i ćwiczenia z takich tematów jak:

 • Postępowanie z pacjentem urazowym cd: Urazy brzucha
 • Apteczka indywidualna grotołaza
 • Metodologia stosowana w łączności radiotelefonicznej

  Jak powszechnie wiadomo mistrza czyni nieustanny trening, wymiana doświadczeń i budowanie wiedzy na ich podstawie, dlatego na pewno nie były to ostatnie warsztaty jakie odbyły się w Grupie Ratownictwa Jaskiniowego.

W warsztatach uczestniczyło 21 os. należących do GRJ (Rajmund Kondratowicz, Marcin Bugała, Łukasz Woroniec, Dariusz Smoczny, Anna Ogarzyńska, Marcin Feldmann, Michał Macioszczyk, Ewelina Raczyńska, Maciej Dziurka, Wojciech Sieprawski, Jakub Ochnio, Bartosz Sierota, Anna Ciura, Przemysław Sekowski, Wiktoria Zglejszewska, Tomasz Rybak, Krzysztof Juszyński, Mariusz Mejza, Grzegorz Mizerka, Wojciech Łużniak, Magdalena Staniszewska-Bugała)

Ewelina Raczyńska

                                                                                

Aut. Wojciech Łużniak

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *