Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe 09/2018

W dniach 29 – 30.09 2018 w Podzamczu na Górze Birów (Jura Krakowsko-Częstochowska)  odbyła się kolejna unifikacja Grupy Ratownictwa Jaskiniowego z zakresu podstawowych technik ratowniczych. Tym razem jednak inna od poprzednich, ponieważ połączona z naborem nowych kandydatów, chcących zostać częścią grupy.

Aut. Mateusz Malinowski

Celem spotkania było zapoznanie kandydatów nie tylko z naszą grupą, jej celami i zasadami działania, ale także przedstawienie i omówienie podstawowych technik ratowniczych oraz przećwiczenie omawianych układów z użyciem noszy na przygotowanym do tego torze.

Spotkanie rozpoczęło się już w piątek od spraw organizacyjnych: wypełnienia kwestionariuszy osobowych, zakwaterowania i przygotowania magazynu.

Aut. Mateusz Malinowski

W sobotę, pierwsze godziny poświęcone zostały na prezentację Grupy Ratownictwa Jaskiniowego, m.in.:

 • omówiliśmy cele powstania i działania grupy,
 • przedstawiliśmy nową strukturę GRJ,
 • przybliżyliśmy dotychczasowe aktywności  grupy (unifikacje, manewry itp.),
 • pokazaliśmy film z prawdziwej akcji ratowniczej w jaskini Riesending w Niemczech;

Po kilku godzinach przenieśliśmy się w skały, gdzie w  mniejszych, kilkuosobowych zespołach szkoliliśmy się na poszczególnych stanowiskach z zakresu:

 • budowy stanowisk ratowniczych
 • zasady budowania tyrolek
 • układów bloczkowych do wyciągania
 • opuszczania noszy
 • obsługi balansu
 • budowy i obsługi noszy
 • łączności wykorzystywanej w jaskiniach

Zajęcia w terenie trwały do około godziny 19, a dzień zakończyliśmy wspólnym ogniskiem.

Wieczorem, w gronie zainteresowanych omówiliśmy także transport sprzętu pod wodą za pomocą tzw. drytubes (suchy zasobnik transportowy).

Aut. Mateusz Malinowski

W niedzielę natomiast, zgodnie z planem, przeprowadziliśmy symulację transportu noszy wraz z osobą ratowaną, używając  omawianych dzień wcześniej podstawowych technik ratowniczych. Poszczególne stanowiska były przygotowywane przez kandydatów pod czujnym okiem doświadczonych ratowników naszej grupy.

Aut. Mateusz Malinowski

Całe manewry zakończyły się podsumowaniem i wspólnym zdjęciem.

Aut.Tomasz Pawłowski

Jak zawsze bardzo dziękujemy kolegom prowadzącym poszczególne bloki tematyczne za zaangażowanie oraz organizację tego spotkania.

W zajęciach, łącznie wzięło udział 53 osoby. Mamy nadzieję, że w równie licznym gronie spotkamy się na kolejnej unifikacji, planowanej  już na początek grudnia.

Wiktoria Zglejszewska, Ewelina Raczyńska, Michał Macioszczyk

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *