ECRA 2018 – Włochy

ECRA 2018 – Casola Valsenio

W dniach 01 – 04. 11. 2018 w Casola Valsenio we Włoszech odbyło się 12 spotkanie ratowników jaskiniowych pod przewodnictwem ECRA (European Cave Rescue Association)

ECRA to Europejskie Stowarzyszenie Ratownictwa Jaskiniowego, które zrzesza 19 organizacji ratowniczych w całej Europie.

W spotkaniu udział wzięli ratownicy z 15 krajów. Polskę reprezentowało 7 osób z dwóch organizacji: GOPR i GRJ:

Jeziorny Paweł – GRJ
Macioszczyk Michał – GRJ
Michałek Grzegorz – GOPR
Pawłowski Tomasz – GRJ
Piprek Tomasz – GOPR
Pruc Marcin – GOPR
Raczyńska Ewelina – GRJ

Spotkanie odbyło się przy okazji „Nuvolo”, corocznego spotkania grotołazów Federacji Włoskiej, w której uczestniczyło ponad dwa tysiące grotołazów i ludzi ze środowiska. Połączenie spotkania ECRA i Nuvolo miało na celu rozpropagowanie wizerunku ratownictwa jaskiniowego w środowisku.

Zajęcia odbywały się w kilku panelach tematycznych:

Sesja ogólna:

To zajęcia i prezentacje, na których można było zapoznać się z rozwiązaniami systemowymi stosowanymi przy współpracy dwóch (lub więcej) różnych grup ratowniczych oraz z rodzajami współpracy pomiędzy organizacjami ratowniczymi, a organami rządowymi. Omówiono również problematykę programów i dofinansowań, a także możliwość certyfikacji i współpracy z systemem zarządzania sytuacjami kryzysowymi – obrona cywilna w Unii Europejskiej.

Zaprezentowano i omówiono tegoroczne działania ratownicze i ćwiczenia oraz manewry, które odbyły się wśród członków ECRA. Na szczególną uwagę zasługują manewry ratownicze w Skalarjevo Brezno w Słowenii, gdzie przećwiczono akcję ratowniczą z głębokości ponad – 900 m. Ćwiczenia te miały na celu porównanie zastosowania różnych metod, technik i systemów w akcjach ratowniczych na dużych głębokościach. Zaprezentowano również działalność ratowniczą z użyciem środków poszerzających.

Archiwum GRJ

Sesja medyczna:

Poruszona została problematyka użycia leków i sprzętu przez lekarzy i medyków w przypadku akcji w innych krajach – rekomenduje się aby każdy lekarz i medyk udający się na akcję międzynarodową posiadał własny zestaw sprzętu i medykamentów!

Dyskutowano również na temat współpracy ECRA z IKAR – szczególnie w aspektach medycznych i współpracy środowiska jaskiniowego z ratownikami górskimi.

Ponadto omówiono tematy dotyczące:

 • bezpieczeństwa i ochrony ratowników oraz poszkodowanego podczas poszerzania ciasnych przełazów wraz z aspektami dotyczącymi skutków takich działań np. słabego przepływu powietrza i wytwarzających się gazów;
 • systemu łączności i komunikacji ERMES, który pozwala na monitorowanie podstawowych funkcji życiowych osoby ratowanej i przekazywanie ich na powierzchnię;
 • medycyny i działań ratowniczych za strefą syfonalną w oparciu o doświadczenia związane z akcję ratowniczą w Tajlandii;
 • znieczulenia i środków używanych przez różne służby ratownicze.

Sesja ratownictwa nurkowego:

 • strategia akcji poszukiwawczej w zależności od widoczności;
 • transport poszkodowanego (zastosowanie noszy typu SKED lub kamizelki KED);
 • ewakuacja przez syfon grotołaza, który nie jest nurkiem (m.in. pełna maska);
 • system komunikacji radiowej pod wodą,
 • sposoby i procedury wydobycia zwłok z jaskiń zalanych wodą oraz z dużych głębokości.
Archiwum GRJ

Sesja techniczna:

 • porównanie systemów i sposobów działania, prowadzenie akcji ratowniczych w różnych krajach w oparciu o model francuski i włoski;
 • użycie systemów poszerzających ciasne przełazy;
 • Strato Claster – nosze firmy Kong z kompozytów węglowych;
 • testy repów z kevlaru przy użyciu dynamometrów;
 • badania śrub MMS Multi Monti (na wyrywanie):
 • śruby zamontowane w skale gipsowej;
 • różne konfiguracje:  
  • nowa śruba + nowy otwór;
  • nowa śruba + otwór wielokrotnie użyty;
  • śruba używana + nowy otwór;
  • śruba używana + otwór wielokrotnie użyty.
 • kontrola, żywotność i badania sprzętu oraz materiałów (tekstylia);
 • technika wielokrotnych balansów w dużych studniach przy małym zespole ratowniczym z użyciem jednej krótkiej liny;
 • zajęcia i ćwiczenia na skałach.
Archiwum GRJ

Sesja telekomunikacyjna:

 • systemy komunikacji radiowej i audio video w jaskini z wykorzystaniem zarówno łączności kablowej jak i łączności bezprzewodowej;
 • prezentacja systemów transmisji video zbudowanych w oparciu o tradycyjną łączność (kabel parowy);
 • adaptacja telekomunikacyjnych urządzeń pomiarowych do budowy oraz diagnozy systemów łączności pod ziemią.

Na koniec odbyło się coroczne spotkanie sprawozdawcze ECRA gdzie m.in. przedstawiciele GOPR zaproponowali swoją kandydaturę członkostwa w ECRA. Jednocześnie przegłosowano członkostwo Izraelskiej grupy ratowniczej jako członka obserwatora. Omówiono również propozycje terminu i miejsca następnego przyszłorocznego spotkania, które najprawdopodobniej odbędzie się w Turcji w listopadzie 2019 roku.

Spotkanie ratowników ECRA zakończyła kinowa prezentacja i występ Chris Jewell jednego z nurków ratowników biorących udział w akcji ratunkowej Tham Luang Cave w Tajlandii. Prezentacja ta przy pełnej sali kinowej nie tylko ratowników ale i kilkuset grotołazów uświadomiła jak bardzo ważnym elementem “taternictwa jaskiniowego” jest umiejętność ratownictwa oraz doskonalenie tej umiejętności dzięki zdobytym doświadczeniom.

A teraz zabawa w „znajdź różnice”;):

Archiwum GRJ
Archiwum GRJ

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *