Konferencja PSP nt współpracy podczas działań na akwenach województwa dolnośląskiego, 17.01.2023

W dniu 17.01.2023 członkowie stowarzyszenia Grupy Ratownictwa Jaskiniowego Marta Czech, Jarek Kur i Przemysław Sękowski uczestniczyli w konferencji poświęconej:

„Możliwości współpracy podczas działań ratowniczych na akwenach województwa dolnośląskiego pomiędzy grupami specjalistycznymi ratownictwa wodno-nurkowego i sonarowego (SGRWN/SGS) z innymi podmiotami ratowniczymi ” 

Konferencja odbywała się pod patronatem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. Nasz udział był możliwy w ramach Porozumienia GRJ-PSP.

Archiwum SGRJ

W trakcie spotkania poruszane były następujące kwestie:

  • perspektywy rozwoju ratownictwa wodnego, standaryzacja sprzętu oraz wyposażenia, działania ratownicze;
  • zasady poruszania się po śródlądowych drogach wodnych w kontekście działań ratowniczych,
  • zasady współpracy podczas działań ratowniczych na akwenach pomiędzy jednostkami PSP a innymi służbami ratowniczymi i wiele innych. 

Na koniec konferencji odbył się się panel dyskusyjny, w którym czynny udział wzięli przedstawiciele sekcji nurkowej GRJ. Podczas tego panelu doszło do wymiany szeregu informacji, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa działań wodno-nurkowych.

Bardzo dziękujemy Dolnośląskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej za zaproszenie na Konferencję.

Archiwum SGRJ

W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci:

SGRWN/SGS Wrocław,
SGRWN Legnica,
SGRWN Jelenia Góra,
Dowódcy JRG 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Wrocław Komisariat Wodny Policji we Wrocławiu
Urząd Miasta Wrocław,
Urząd Żeglugi Śródlądowej
Dolnośląski WOPR,
Wodna Służba Ratownicza,
Wody Polskie,
Grupa Ratownictwa Jaskiniowego, 
Osp Zorba,
OceanPro.

 

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *