Warsztaty nurkowe Zimnik 05/2016

W dniu 22.05.2016 na kamieniołomie Zimnik przy pięknej pogodzie odbyły się manewry grupy wsparcia GRJ.

Scenariusz ćwiczeń obejmował zarówno wątek powierzchniowy jak i nurkowy oraz miał za zadanie symulację sytuacji, w której poszkodowany nurek transportowany jest do otworu jaskini przez syfon.

Ćwiczenia rozpoczęły się omówieniem oraz praktycznym sprawdzeniem sposobów ułożenia sprzętu nurkowego przy poszkodowanym na noszach. Po wypracowaniu optymalnego rozwiązania grupa ratowników nurkowych zeszła pod wodę i zajęła się zabezpieczeniem, wyważeniem oraz transportem poszkodowanego na głębokości 5m po zaporęczowanym obszarze.

Grupa powierzchniowa natomiast po przejęciu poszkodowanego z wody doskonaliła techniki wyciągania noszy z poszkodowanym za pomocą balansu. Przećwiczono także 2 warianty tyrolki: transport poziomo noszy oraz spionizowanych noszy z asystą ratownika .

W manewrach uczestniczyło 19 osób. Założone cele treningu zostały zrealizowane w 100%, o czym poinformowali koordynatorzy grup na kończącym manewry spotkaniu.

Duże podziękowania dla Ani, która występując w roli poszkodowanego nurka testowała optymalne ustawienia noszy pod wodą, co nie zawsze było komfortowe.

Archiwum GRJ

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *