Manewry ratownicze GOPR, CSRG, KGHM, GRJ 06.2019

W dniach 5-7 Czerwca 2019 roku odbyły się manewry ratownictwa w zawaliskach oraz w jaskiniach. W manewrach udział wzięli ratownicy górniczy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia, ratownicy z Górniczego Pogotowia Ratowniczego z KGHM Polska-Miedź, ratownicy GOPR oraz ratownicy z Grupy Ratownictwa Jaskiniowego.

Archiwum GRJ

Dzień pierwszy późne popołudnie 5.06:
Teoretyczne zapoznanie się z pracą w zawaliskach oraz zabezpieczeniem tego typu przestrzeni w celu wykonania bezpiecznej drogi ewakuacji dla ratowanego oraz ratowników.


Dzień drugi wczesny ranek 6.06.

Zajęcia w grupach:
Zadanie nr 1: Komora dymowa z przeszkodami- Transport ratowanego z użyciem sztywnych noszy (deska ) z góry wyznaczoną trasą. Transport z przeszkodami, ciaśniejszymi miejscami, w wysokiej temperaturze oraz w zadymieniu.

Zadanie nr 2: Trening „rozbierania” zawaliska. Rozkładanie linii telefonicznej oraz linii do badania jakości powietrza w zawalisku

Zadanie nr 3: Ćwiczenia zabezpieczania zawaliska przy użyciu podpór hydraulicznych oraz podpór drewnianych- wykonanie podpór zabezpieczających strop przed dalszym zawalaniem.

Zadanie nr 4: Zapoznanie i ćwiczenia ze sprzętem hydraulicznym( nożyce, rozpieraki, wiertarki, piły, poduszki…), kamerami wziernikowymi oraz sprzętem do łączności bezprzewodowej.

Zadanie nr 5: Pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne w przestrzeniach trudno dostępnych.

Archiwum GRJ

Po zajęciach czyli około godziny 19 udaliśmy się do stacji Centralnej Grupy Beskidzkiej GOPR, gdzie około godziny 22:00 wysłuchaliśmy wykładu na temat ratownictwa jaskiniowego. Wykład poprowadzili ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.

Dzień trzeci 7.06 wczesny ranek:

Podział na dwie grupy i rozdzielenie zadań.

Przygotowanie sprzętu do dwóch akcji w dwóch jaskiniach:
Akcja w Jaskini w Trzech Kopcach – transport ratowanego w noszach jaskiniowych z odległych partii jaskini. Akcja z rozwijaniem łączności oraz udzielaniem pomocy medycznej ratowanemu.
Akcja w Jaskini Malinowskiej – Transport ratowanego w noszach jaskiniowych. Ciekawy z uwagi na hipotermię i konieczność transportu w niezmienionej pozycji i możliwie „najdelikatniej”.

Archiwum GRJ

Po ćwiczeniach w terenie nastąpiło podsumowanie działań i rozmowy na temat współpracy i wspólnego rozwoju.

Bardzo dziękujemy GOPR, CSRG i KGHM za zaproszenie, ciepłe przyjęcie oraz możliwość wspólnych ćwiczeń.

Marcin Feldmann Felek

Grupę Ratownictwa Jaskiniowego reprezentowali:
Anna Ogarzyńska
Paweł Jeziorny
Michał Macioszczyk
Marcin Feldmann
Tomasz Pawłowski

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *