GRJ na „16th European Cave Rescue Meeting 2023” w Portugalii

ECRA Meeting, 11-15.10.2023, Mira de Aire, Portugalia

W dniach 11-15 października 2023 roku odbyło się już 16. spotkanie ECRA Meeting, które stanowiło platformę dla organizacji ratownictwa jaskiniowego z różnych części świata. Głównym celem tego wydarzenia było omówienie i dyskusja nad różnymi aspektami ratownictwa jaskiniowego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Wydarzenie miało miejsce w pięknym Mira de Aire w Portugalii.

Spotkanie poprzedziła tzw pre-ECRA (środa-czwartek), gdzie mieliśmy okazję odwiedzić przepiękne portugalskie jaskinie Algar da Arroteia i Gruta do Almonda Novo.

Archiwum GRJ

Spotkanie ECRA Meeting jest coroczną okazją do spotkania się międzynarodowych organizacji ratownictwa jaskiniowego. W tym roku uczestniczyły organizacje zarówno z Europy, jak i spoza niej, co dowodzi znaczenia i globalnego zasięgu działań ratowniczych.

Archiwum GRJ

Organizatorzy spotkania postawili na różnorodność tematów prezentowanych podczas konferencji. Oto główne obszary, na których skoncentrowano się w trakcie ECRA Meeting 2023:

Akcja Ratownicza w Jaskini Morca w Turcji:

 • Przedstawiono prezentację dotyczącą powyższej akcji składającą się z kilku tematów:
  – jak doszło do zdarzenia,
  – jak zjawiła się na miejscu pierwsza grupa i kolejne grupy,
  – aspekty medyczne i udzielanie pomocy medycznej w tak trudnych warunkach na głębokości -1000,
  – logistyka i zarządzanie,
  – na końcu Mark Dicky opowiedział jak wyglądało cała operacja z jego perspektywy i jak bardzo jest wdzięczny społeczności jaskiniowej za uratowanie mu życia.
  Ta akcja stanowiła ważne źródło doświadczenia i wniosków dla uczestników.
Archiwum GRJ

Medycyna w jaskini:

 • Dyskutowano o medycynie w warunkach jaskiniowych, o środkach jakie można zastosować jak i o zasobach ludzkich, które można zadysponować. Poruszano również temat udzielania pomocy medycznej, z udziałem lekarzy specjalistów. Gruntownie przeanalizowano wybory i decyzje lekarzy będących na miejscu, mając na celu jeszcze większe usprawnienie działań jaskiniowych medycznych w przyszłości.

Nurkowanie w Ratownictwie Jaskiniowym:

 • Omówiono procedury unifikacji działań ratowniczych pod wodą, unifikację sprzętu oraz najlepsze praktyki stosowane w nurkowym ratownictwie jaskiniowym.
Archiwum GRJ

Praktyka Ratownicza:

 • Omówiono możliwości działań na poziomie ministerstw różnych krajów, które pozwalają przystąpić do akcji, w tym EU moduł obrony cywilnej.
 • Dyskutowano nad kwestią ubezpieczeń podczas akcji ratowniczych w różnych krajach.
 • Przedstawiono sposoby oraz pomysły na przyspieszenie biurokracji w ratownictwie jaskiniowym.
 • Praktyka poszerzania ciasnych przestrzeni, włączając użycie materiałów wybuchowych, rozbijaków, etc (wykłady i praktyka)
 • Zespół GRJ/GOPR przedstawił prezentację na temat prototypu nowej, bezprzewodowej łączności jaskiniowej
 • Przedstawiono nowinki w rozwoju systemu łączności Nicola4
Archiwum GRJ

Pokazy Ciekawostek w Technikach Ratowniczych:

 • Przeprowadzono pokazy różnych technik ratowniczych stosowanych w różnych krajach, w tym tzw. „human anchor” – budowanie stanowiska ratowniczego przy użyciu 3 osób wraz z pokazaniem sił jakie działają w takim układzie na stanowisko (zastosowano dynamometry Enforcer, Rock Exotica)
 • Przedstawiono również problemy związane z użytkowaniem nowej rolki “Stop” Petzl (Stop II). Zaprezentowano film, w którym rolka uległa zniszczeniu podczas manewrów autoratowniczych.
Archiwum GRJ

Ratownictwo Zwierząt w Jaskiniach:

 • Rozważono problemy i rozwiązania związane z ratowaniem zwierząt uwięzionych w jaskiniach.


Sesja Zamknięta dla Organizacji Biorących Udział w Akcji w Jaskini Morca:

 • Omówiono szczegóły działań ratowniczych w jaskini Morca, włączając chronologię zdarzeń, przebieg akcji oraz organizację logistyki wraz zarządzaniem.
 • Dyskutowano nad sposobami współpracy międzynarodowej na poziomie organizacji i ministerstw.
 • Omówiono działające tam systemy łączności i sposoby komunikacji jakie były wykorzystane w trakcie działań.
 • Nieocenionym aspektem okazują się zdobyte doświadczenia podczas akcji w Jaskini Morca i ich wymiana. Dyskusja na ten temat  pozwoliła na analizę całej operacji i wyciągnięcie wniosków. 


Na koniec odbyły się jak co roku obrady Walnego Zebrania podczas, których min. “odłożono” do przyszłego roku aplikację o członkostwo w ECRA organizacji Caving Academy (CA) z USA reprezentowanej przez Mark’a Dickey’a (osoba ratowana w jaskini Morca). Powyższe pokazuje zaangażowanie uczestników oraz władz ECRA w proces przyjmowania nowych członków i konieczność spełnienia określonych kryteriów zgodnie z konstytucją ECRA.

Podsumowanie:

ECRA Meeting 2023 stanowiło ważne wydarzenie dla społeczności ratowników jaskiniowych jak i samych grotołazów z całego świata. Spotkanie pozwoliło na wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie ratownictwa jaskiniowego. Przyjrzenie się różnym aspektom tej dziedziny, od zarządzania i logistyki, medycyny, po techniki ratownicze, wzbogaciło uczestników w nowe informacje i narzędzia, które mogą być stosowane w przyszłych operacjach ratunkowych.

Od lewej: Michał Macioszczyk (koordynator i ratownik GRJ w jaskini Morca), Ewelina Raczyńska (koordynatorka GRJ ekipy polskiej w trakcie wydarzeń w jaskini Morca), Zsolt Sandor (ratownik węgierski w jaskini Morca), Mark’a Dickey’a (osoba ratowana w jaskini Morca), Jessica van Ord (ratownik USA w jaskini Morca, zgłaszająca zdarzenie w jaskini Morca)

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *