GRJ na „15th European Cave Rescue Meeting 2022”

ECRA Meeting, 30.09-2.10.2022

W tym roku odbyło się już 15 spotkanie ECRA Meeting, które zrzesza w swoich szeregach organizacje ratownictwa jaskiniowego (z i spoza Europy).

Tym razem spotkaliśmy się blisko nas – w sąsiednich Czechach, dobrze nam znanych okolicach Rudic na Morawach.

Dokładny program można znaleźć na stronie: ECRA Meeting Program

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność brać udział w spotkaniu razem z naszymi kolegami z GOPR, zacieśniając współpracę z innymi organizacjami ratownictwa jaskiniowego z różnych państw. 

 

Jak zwykle konferencja była podzielona na trzy bloki:

1. Nurkowy:

Podczas tegorocznych ćwiczeń ECRA Diving Commission spotkali się nurkowie-ratownicy z różnych krajów m.in.: Rumunii, Włoch, Słowenii, Bułgarii, Czech, Izraela, Chorwacji, Polski, a nawet Stanów Zjednoczonych. 

 

Zajęcia podzielone były na 2 dni, pierwszy dzień to zajęcia nurkowe w miejscowym kamieniołomie, drugi natomiast wykładowe w Komendzie Straży Pożarnej. Głównymi celami ćwiczeń nurkowych były: transport podwodny przy użyciu skuterów podwodnych jako urządzeń wspomagających transport, procedury bezpieczeństwa podczas poszukiwania oraz wydobywania poszkodowanych w środowisku jaskiniowym. 

Archiwum SGRJ
Archiwum SGRJ

Zajęcia praktyczne miały charakter warsztatowy i można je podzielić na obszary tematyczne: szybka konfiguracja deski ortopedycznej, metodyka transportu poszkodowanego przy pomocy skutera, poręczowanie przy użyciu grubej liny speleo pod wodą, wiercenie i osadzanie różnych punktów zabezpieczających linę, testy różnych elementów dodatkowych (suchych worków transportowych czy tub).

 

 Drugi dzień zawierał tylko szkolenie teoretyczne tematycznie związane z maskami pełnotwarzwymi oraz warsztatami z kombinowanej i szybkiej konfiguracji platform do transportu podwodnego. Omówione zostały procedury bezpieczeństwa konfiguracji i stosowania masek pełnotwarzowych w odniesieniu do procedur IMCA (The International Marine Contractors Association). 

 

Warsztaty z konfiguracji platform podwodnych opierały się głównie na wymianie doświadczeń podczas improwizowanych i „szybkich” konfiguracji i modyfikacji każdych możliwych jednostek transportowych: noszy Nest Petzl czy SKED, desek ortopedycznych czy kamizelek usztywniaczy KED. Finalnie powstały pomysły wspólnych szkoleń czy międzynarodowych manewrów, które służyć będą dalszej integracji ratowników nurków na poziomie międzynarodowym.

2. Medyczny

Archiwum SGRJ
Archiwum SGRJ

Podczas 3 dni wykładów, pokazów, ćwiczeń praktycznych, paneli dyskusyjnych- poruszanych było wiele tematów, związanych z opieką medyczną poszkodowanego w wypadku jaskiniowym. I tak poruszanymi tematami były min:

 • zabezpieczenie cieplne pacjenta transportowanego w noszach jaskiniowych. Tutaj Ratownicy z GB i GJ GOPR zaprezentowali nowy  puchowy kombinezon. Natomiast ratownicy z British Cave Rescue Council (BCRC) zaprezentowali używany przez nich śpiwór. Obydwa rozwiązania są w fazie testów i mam nadzieję zostaną obszernie opisane w niedalekiej przyszłości.
 • odbyła się prezentacja sprzętu używanego do diagnostyki/ monitorowania pacjenta oraz urządzeń/patentów do unieruchomienia złamanych kończyn dolnych.
 •  studium przypadków kolegów z  Speleo Secours Suisse SSS oraz BCRC. Obydwie „ekipy” opowiadały o swoich ostatnich jaskiniowych akcjach ratunkowych.
 • warsztaty ultrasonografii ( poprzedzone wykładami)
 • działanie przeciwbólowe przy urazach kończyn górnych i dolnych

3. Techniczny

W piątek ich tematyką były techniki poszerzania przejść i analiza zagrożeń związanych z wydzielającymi się podczas detonacji gazami. Przedstawiono szczegółowo wpływ poszczególnych gazów na organizm człowieka w zależności od ich stężenia i czasu ekspozycji.

Po części teoretycznej można było zobaczyć w terenie różne techniki rozsadzania skał. Od wbijanych młotkiem specjalnych klinów poprzez użycie nabojów Hilti do technologii AutoStem .

Po południu zaprezentowano użycie technik elektronicznych do lokalizacji punktu w jaskini oraz systemy łączności. Zaprezentowano teoretycznie a potem praktycznie dwa urządzenia umożliwiające z powierzchni lokalizację punktu pod ziemią.

Zaprezentowano system łączności łączący jaskinię z bazą akcji oddaloną od otworu, a także założenia systemu łączności bezprzewodowej Nikola IV.

Wieczorem natomiast koledzy z Izraela przedstawili swoje doświadczenia z działań w specyficznych pod kątem skał i ukształtowania jaskiniach solnych.

W sobotę odbył się terenowy pokaz użycia technik wyciągania z użyciem minimalnej ilości sprzętu i z użyciem „punktów z ludzi”. Zaprezentowano również dwie techniki transportu w pionowego i poziomego możliwe do wykorzystania przy minimalnej liczbie ratowników. Całość części terenowej pokazów skupiała się na sytuacjach, w których w danej chwili mamy małe zasoby sprzętu i osób, lub przyjmujemy taktykę działania zakładającą minimalizację użycia sprzętu i osób.

Archiwum SGRJ
Archiwum SGRJ

 

Po zajęciach z w/w tematów wzięliśmy udział w „Role Game”,  czyli zadaniu polegającym na teoretycznej i praktycznej realizacji zadań i koordynacji po zaistnieniu wypadku jaskiniowym. Do naszych zadań należało: 

 • Zebranie jak największej ilości informacji na temat wypadku i poszkodowanego 
 • Jaki sprzęt ma zabrać szpica, żeby wstępnie zaopatrzyć poszkodowanego( kluczowa była też liczba ratowników w szpicy – koordynacja medyków z koordynującymi akcją )
 • Jaki sprzęt ma przyjść z resztą zespołu ratunkowego.
 • Po dojściu do poszkodowanego rozpoczęcie procedur medycznych i w związku z tym przekazanie aktualizacji do koordynującego akcją
 • Ustalenie terapii na najbliższe godziny ( biorąc pod uwagę zmieniający się stan ratowanego) 
 • Opieka, monitorowanie podczas transportu itd.
Archiwum SGRJ
Archiwum SGRJ

W spotkaniu udział wzięło około 136 ratowników z ok 25 krajów. Polskę reprezentowało 13 osób z dwóch organizacji: GOPR i GRJ.

Ze strony GRJ byli to:
Anna Feldmann
Marcin Feldmann
Maciej Florys
Piotr Gawlas
Paweł Jeziorny
Jarosław Kur
Amadeusz Lisiecki
Michał Macioszczyk
Ewelina Raczyńska

Więcej zdjęć można znaleźć na naszym Facebooku.

 

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *