Unifikacja podstawowych technik ratowniczych w Warszawie 12/2018

W dniach 1-2.12.2018 miała miejsce ostatnia w tym roku unifikacja z zakresu podstawowych technik ratowniczych Grupy Ratownictwa Jaskiniowego. Wzięło w niej udział 35 osób, wśród których byli zarówno dotychczasowi członkowie GRJ, jak i kandydaci z wrześniowego naboru.  

Dwudniowe zajęcia przeprowadzone zostały dzięki uprzejmości firmy Wysokosciowka.org w warszawskim centrum treningowo – szkoleniowym, na specjalnie przygotowanej pod treningi technik linowych hali.

Głównym celem unifikacji było omówienie/przypomnienie podstawowych technik ratowniczych oraz przećwiczenie wcześniej omawianych układów.

Spotkanie rozpoczęło się od spraw organizacyjnych, w tym od zapoznania uczestników z kartami umiejętności, z którymi będą mogli się spotkać w przyszłości podczas manewrów w jaskini. Omówiony został także szczegółowy program unifikacji. 

Sobotnie zajęcia w centrum szkoleniowym rozpoczęły się od części teoretycznej, podczas której w formie wykładów i krótkich prezentacji przypomniane zostały:

 1. liny i węzły używane w ratownictwie, oznaczenia lin, sygnały i komendy;
 2. dobór i budowa stanowisk: punkty naturalne, kotwy mechaniczne, kotwy chemiczne (wklejane);
 3. zabezpieczenie krawędzi, zabezpieczenie liny;
Aut. Mateusz Malinowski

Po części teoretycznej w kilkuosobowych zespołach każdy miał możliwość przećwiczyć układy.

Omówione i przećwiczone zostały:

 1. Wyciąganie noszy przy pomocy “flaszencuga”, w tym:
  • przepięcie układu przez węzeł;
  • przepięcie z wyciągania do opuszczania;
  • szybkie opuszczenie noszy.
 2. Opuszczanie noszy przy pomocy simpla/ stop rolki w tym:
  • przepięcie rolki przez węzeł;
  • podciągnięcie noszy z użyciem ww przyrządów;
  • przepięcie z opuszczania do wyciągania.
 3. Balans – założenia oraz komendy.
 4. Bloczki kierunkowe w tym:
  • Pulimen;
  • bloczki regulowane (ruchome).
 5. Tyrolka z układami jezdnymi w tym:
  • układy wyciągowe na tyrolce;
  •  pokonywanie bloczków kierunkowych.

Aut. Mateusz Malinowski

Po części praktycznej wróciliśmy do sali wykładowej. Tam została pokrótce podsumowana cała tegoroczna działalności Grupy Ratownictwa Jaskiniowego: sprawozdanie ze spotkania ECRA, z manewrów jaskiniowych z Speleologicka záchranné služba České speleologické společnosti na Morawskim Krasie oraz innych ćwiczeń, które odbyły się w GRJ w roku 2018.

Zaprezentowane zostały także plany Grupy Ratownictwa Jaskiniowego na najbliższy rok, w tym m.in.:
 – związane z podnoszeniem umiejętności i kwalifikacji członków grupy,
– dotyczące najbliższych manewrów tatrzańskich (zaplanowanych na początek lutego 2019 r.),
– pomysłów poszerzenia współpracy z innymi organizacjami ratowniczymi, itd.

Był także czas na pytania i luźne wnioski, a uczestników unifikacji zachęcano gorąco do zaangażowania się w codzienną działalność wspomagającą funkcjonowanie GRJ. Zajęcia zakończyły się około godziny 19:30. (Sprawozdanie z tegorocznej działalności GRJ ukaże się na stronie pza.org.pl).

Drugi dzień rozpoczęliśmy od omówienia zasad planowania i organizowania działań ratowniczych oraz ich koordynowania, a następnie już całą pozostałą część dnia poświęciliśmy na przetrenowanie pozorowanej akcji ratowniczej. Po zapoznaniu się z zaplanowanym przez Organizatorów przebiegiem trasy transportu zostaliśmy podzieleni na kilkuosobowe zespoły, a w każdym z nich wyznaczony został kierownik odcinka. Poszczególne zespoły odpowiedzialne były za przygotowanie wskazanego im odcinka na trasie transportu z pozorantem.

Aut. Mateusz Malinowski

Prowadzący w pełni wykorzystali możliwości, jakie dawała hala centrum szkoleniowego, nie tylko przy wymyślaniu przebiegu transportu. Nie szczędzili nam bowiem dodatkowych utrudnień podczas samego transportu, więc zespoły musiały nie tylko zbudować na wyznaczonym punkcie trasy stanowisko i odpowiedni układ współgrający z poprzedzającym i następnym odcinkiem, ale także na bieżąco (już w trakcie transportu) wyszukiwać rozwiązań na nagłe sytuacje, z jakimi możemy się spotkać podczas rzeczywistej akcji (bloczki kierunkowe, Puliman w celu zapobieżenia tarciom liny, inne metody zabezpieczania liny w przypadku tarcia, omijanie dodatkowych przeszkód na trasie tyrolki, przepięcie noszy pomiędzy układami bez możliwości kontaktu noszy z podłożem, transport przez ciasne partie.  Zajęcia zakończyły się około godziny 15:00.

Barbara Jabłońska, Paweł Jeziorny, Ewelina Raczyńska

Dziękujemy firmie wysokościówka.org oraz Kajtkowi Ginterowi za bardzo ciepłe przyjęcie, życzliwość
i przede wszystkim za udostępnienie hali do celów szkoleniowych.

Dziękujemy też kolegom prowadzącym poszczególne bloki tematyczne za zaangażowanie
oraz wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu unifikacji.

Uczestnicy zajęć, Aut. Kajetan Ginter (wysokosciowka.org)


Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *