Międzynarodowe manewry w Tatrach 02/2019

W dniach 1-3.02.2019 roku odbyły się zimowe, międzynarodowe manewry ratownictwa jaskiniowego organizowane przez Grupę Ratownictwa Jaskiniowego (GRJ).

W ćwiczeniach wzięło udział ponad 70 osób, w tym przedstawiciele zagranicznych grup ratownictwa jaskiniowego: Speleologická záchranná služba (Czechy), Gorska služba spasavanja Srbije (Serbia), CORSA Salvaspeo România (Rumunia), Sveriges Speleologförbund (Szwecja) oraz Пещерно спасяване/Cave Rescue Bulgaria (Bułgaria).

Pozorowana akcja została przeprowadzona w Jaskini Zimnej na odcinku Korytarz pod Łukami – Czarny Korytarz – Ponor. Początkowe założenie obejmowało swoim zakresem transport poszkodowanego w noszach do dolnego otworu jaskini, jednakże ze względów organizacyjnych (powroty gości zagranicznych oraz podnoszący się poziom wody w Ponorze) akcja podziemna została skrócona.

Aut. D. Bartoszewski/A. Mioduszewski


Założenia i prowadzenie pozorowanej akcji ratunkowej bazowały na wcześniej przećwiczonych schematach, które są doskonalone podczas wspólnych ćwiczeń i wymiany doświadczeń z grupami ratownictwa jaskiniowego z Polski oraz innych krajów europejskich.

Scenariusz akcji opierał się na dwóch głównych założeniach tj. uruchomieniu łączności na linii jaskinia – otwór – sztab oraz na zabezpieczeniu medycznym i przetransportowaniu poszkodowanego w noszach, przy użyciu technik ratowniczych, który uległ poważnemu wypadkowi w rejonie Korytarza pod Łukami.

Opracowanie własne na podstawie www.kktj.pl/szkice


Trasa transportu osoby ratowanej została podzielona na odcinki, a uczestnicy ćwiczeń zostali podzieleni na kilkanaście grup, którym to zostały przydzielone odpowiednie zadania podczas sobotniej odprawy. Nad całością działań czuwał na powierzchni sztab akcji zlokalizowany w Kirach, u wylotu Doliny Kościeliskiej, a pod ziemią grupa trzech doświadczonych obserwatorów.    

Kluczową kwestią było uruchomienie łączności podziemnej. Początkowe założenie pozwalało na korzystanie z dwóch systemów łączności (system łączności bezprzewodowej oraz łączności kablowej). W trakcie trwania akcji powyższe założenie zostało częściowo zweryfikowane, gdyż możliwa była wyłącznie łączność kablowa. Dodatkowo, obserwatorzy wspierali swoje działania w jaskini wykorzystując radioodbiorniki PMR, co znacznie poprawiło efektywność akcji podziemnej.

Aut. D. Bartoszewski/ A. Mioduszewski

Poszkodowana, która doznała bardzo poważnych urazów (złamania otwarte kończyn dolnych oraz podejrzenie złamania miednicy), została zaopatrzona przez grupę medyków oraz przetransportowana do punktu cieplnego, który był  zlokalizowany powyżej Wideł. W trakcie oczekiwania na nosze, Sekcja Medyczna zaopatrzyła ratowaną pod względem medycznym oraz udzieliła wsparcia psychologicznego. Sekcja Medyczna dbała również o  termikę poszkodowanej m.in. wykorzystując koc cieplny i dedykowany śpiwór firmy MTDE, który również zapewniał jej komfort cieplny w trakcie transportu w noszach. W rolę poszkodowanej wcieliła się zawodowa ratowniczka medyczna, która w dość realistyczny sposób komunikowała się z ratownikami (złamania otwarte, krwawiące rany, dynamicznie zmieniający się stan poszkodowanej w trakcie trwania transportu).

Pomimo wielojęzycznej grupy oraz nieznacznych różnic w kwestiach technicznych, przygotowanie stanowisk oraz transport poszkodowanego, przy zastosowaniu odpowiednich standardów przebiegł bardzo sprawnie. Transport noszy trwał ok. 6 h, a całość akcji to ok. 18 h licząc od momentu otrzymania zgłoszenia o wypadku.

Aut. D. Bartoszewski/ A. Mioduszewski

W trakcie niedzielnego podsumowania omówiono najważniejsze kwestie związane z pozorowaną akcją, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technicznych, łącznościowych (na powierzchni i pod ziemią), komunikacyjnych oraz koordynacyjnych. Wnioski, spostrzeżenia oraz sugestie na pewno pozwolą nam na uniknięcie w przyszłości pewnych błędów, które pojawiły się w trakcie ćwiczeń.

Biorąc pod uwagę ilość uczestników ćwiczeń, międzynarodową obsadę oraz specyfikę jaskini Zimnej (częściowo zalany Ponor) manewry były dość sporym wyzwaniem pod względem organizacyjnym, logistycznym oraz koordynacyjnym, jednakże zdecydowaną większość wcześniejszych założeń udało się zrealizować.

Dziękujemy Komisji Taternictwa Jaskiniowego za wsparcie organizacyjne oraz sprzętowe, Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego za udzielenie zezwolenia na działanie w Jaskini Zimnej, Ratownikom GOPR za wspólne działanie, ekipom zagranicznym za przyjazd, wspólne dyskusje i wymianę doświadczeń, a wszystkim uczestnikom ćwiczeń za wspólną akcję.

Dziękujemy również naszym operatorom zza aparatów fotograficznych: Adamowi Mioduszewskiemu i Darkowi Bartoszewskiemu.

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *