Kluby dolnośląskie

SGW

Nazwa klubu: Sekcja Grotołazów Wrocław
Miasto: WROCŁAW
Skrót: SGW
E-mail: sgw@sgw.wroc.pl
Strona www: http://sgw.wroc.pl/
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/SekcjaGrotolazowWroclaw/


Nazwa klubu: Speleoclub Wrocław
Miasto: WROCŁAW
Skrót: SCW
E-mail: speleo@scw.wroc.pl
Strona www: https://scw.wroc.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/speleoclub.wroclaw/


JKJ

Nazwa klubu: Jeleniogórski Klub Jaskiniowy
Miasto: JELENIA GÓRA
Skrót: JKJ
E-mail: jeleniogorskiklubjaskiniowy@gmail.com
Strona www: brak
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/JeleniogorskiKlubJaskiniowy


Nazwa klubu: Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy
Miasto: WAŁBRZYCH
Skrót: WKGiJ
E-mail: klub@wkgij.pl
Strona www: http://www.wkgij.pl
Facebook: https://www.facebook.com/WalbrzyskiKlubGorskiIJaskiniowy/